Başkan, ‘’Pırıl pırıl olma zamanı şimdi Marmara’da’’

İkinci Marmara Deniz Sempozyumu 22-23 Aralık’ta İstanbul Kadir Has Üniversitesi’nde gerçekleştirilecek. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Daire Başkanlığı da bir sunum yaparak Sempozyuma katkı sunacak.

Başkan, ‘’Pırıl pırıl olma zamanı şimdi Marmara’da’’

İkinci Marmara Deniz Sempozyumu 22-23 Aralık’ta İstanbul Kadir Has Üniversitesi’nde gerçekleştirilecek. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Daire Başkanlığı da bir sunum yaparak Sempozyuma katkı sunacak.

20 Aralık 2015 Pazar 12:04
Başkan, ‘’Pırıl pırıl olma zamanı şimdi Marmara’da’’

Marmara Belediye Birliği’nin ikinci kez düzenleyeceği Marmara Denizi Sempozyumu İstanbul’da Kadir Has Üniversitesi’nde gerçekleştirecek. Birliğe üye belediyelerin yanı sıra bakanlıkların, üniversitelerin, sivil toplum kuruluşlarının ve özel sektör temsilcileri de bir araya gelecek. Marmara Denizi Sempozyumu öncesinde bir açıklama yapan ve gelecek nesillere daha mavi bir Marmara bırakma hayalinin hayata geçmesi için çalışmaların güçlenerek ve artarak devam etmesinin önemine vurgu yapan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, “Marmara denizi hem doğal güzellik itibariyle nüfusun yoğun bir kısmının yaşadığı büyük bir alandır. İnsanımız Marmara denizin etrafında yaşamaktan keyif almaktadır. Kocaeli’de gerçekleştirdiğimiz çevre çalışmalarıyla temizlik noktasında İzmit Körfezi’nde çok önemli bir mesafe aldık. Şimdi diyorum ki İzmit Körfezi’nde elde ettiğimiz başarının aynısını, daha temiz ve pırıl pırıl olma zamanını Marmara denizinde olduğunu diyorum” dedi.

 ETRAFINDA MEDENİYETLER KURULMUŞ BİR ÜRETİM MERKEZİDİR

Marmara Denizi etrafında konuşlanmış büyük medeniyetlerin aynı zamanda üretim merkezlerinin de başkenti olması nedeniyle, çevre çalışmalarının önemi de günümüzde artmıştır. Bu nedenle Marmara Denizi etrafında hizmet üreten yerel yönetimlerinde bu konuda hassas davranmaları da günümüzde dikkatlerden kaçmıyor. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu bu konuda, “Yerleşim alanı ve büyük medeniyetler kurulmuş bu yer aynı zamanda Türkiye’nin üretim merkezidir. Bu nedenle geçmişte korunamamış ve kirlenmiş denizden uzaklaşır hale gelmiştik. Geçmişte Marmara Denizinin korunamadığını söyleyebiliriz. Şimdilerde ise bu durum doğal temizliğine dikkat edilmesi ve insanımıza hizmet etmesiyle farklı bir konuma geldi. Elbette daha iyi olması için çalışacağız” açıklamasını yaptı.

 İZMİT KÖRFEZİ EN ÇOK KİRLENEN UÇ NOKTASIYDI

Özellikle 2006’dan itibaren İzmit Körfezinde önemli çalışmalar yapıldığının altını çizen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, “Marmara Denizi’nin uç noktası olan İzmit Körfezi zamanın en çok kirlenen bölgesiydi. Son dönemde İzmit Körfezimizi evimizin mutfağı gibi koruduk ve önemsedik. Bakın şu an 22 adet küçüklü büyüklü arıtma tesislerimiz var. Bunlar yapmanın yanı sıra çalıştırmanın da ne kadar önemli olduğunu vurgulamak isterim. Kocaeli’de yüzde 99’luk bir oranla atık sularımızı denize arıtarak bırakıyoruz. Bu tesislerle hem Marmara hem de Karadeniz’i koruyoruz. Sadece denizlerimiz noktasında mı çalışıyoruz. Elbette hayır. İç gölümüz Sapanca için de önemli çalışmalar yaptık. Onu tamamen koruma altına aldık. Sularımız ve akarsularımız koruma anlamında çok titiz davranmalıyız. Biz bu dar çerçevede Marmara ve İzmit Körfezinden sorumluyuz. Buna göre çalışmalar yaptık. Diğer yerel yönetimlerin de Marmara denizinde üzerinde hassasiyetle durarak önemli çalışmalar yaptıklarını biliyorum bundan sonra da yapacaklarına inanıyorum” diyerek konuştu.

 GEMİLERDEN KAYNAKLANAN KİRLİLİK ÖNLEDİK

Denizin gemilerden ve diğer deniz araçlarından kaynaklanan kirliliğine yönelik tespit ve idari yaptırımlara 2006 yılından bu yana sürdüklerini belirten Başkan Karaosmanoğlu, “Deniz kontrol uçağı ile havadan denetimler 2007 yılından bu yana gerçekleştiriliyor. 2006 Yılında 85 adet gemide denetim yapılırken ceza miktarı 1.479.651 TL iken bu rakam 2015 yılında 15 geminin denetim geçerek toplamda 12.555.217 TL olmuştur. 2015 yılında ceza tutarı ise 856.803 TL’dir. Bu azalma aynı zamanda şunu gösteriyor ki İzmit Körfezi’nin kontrol edildiğinin bu alanda herkes tarafından kabul edildiği ve kirletmenin denetimlerle tespit edildiği biliniyor. Bunun için kimse bu noktada sorumsuz davranamıyor” dedi.

 DENİZ YÜZEYİ TEMİZLEME FAALİYETLERİ

İzmit Körfezi sınırları içerisinde çeşitli yerlerde yüzer halde bulunan veya birikinti yapan katı ve sıvı atıkların temizlenmesinin de önemine de vurgu yapan Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, “2007 yılından itibaren Deniz Süpürgesi hizmeti veriyoruz. Daha önceleri bir adet olan deniz süpürgesi son 5 yıldır 3 adet olarak hizmet vermektedir. 2015 yılında ise toplam 4 adet deniz süpürgemiz hizmet veriyor. 2007 yılında 20 ton ile başlanan çalışmalar 2015 yılında 75 ton toplamda 583 tonla dikkat çekmiştir. Bu sonuç İzmit Körfezi’nin temizliğine ne kadar dikkat ettiğimizin göstergesidir” ifadelerini kullandı.

 DERELERE SABİT BARİYER UYGULAMASI

İzmit Körfezine dökülen bazı derelerde özellikle yağışlar sonrası Körfeze gelen yüzeysel atıkların denize ulaşmadan toplanmasının önemine de değinen Başkan Karaosmanoğlu, “Katı atıkların bertaraf edilmesine ve oluşabilecek sıvı atıkların toplanmasına yönelik olarak sabit bariyer sistemi kurulması planladık. Bu doğrultuda 2014 yılı içerisinde İzmit İlçesi sınırlarındaki Kumla ve Kiraz Derelerinin denize dökülmeden önceki bölümlerine sabit bariyer yerleştirilme talimatını verdim. Söz konusu sabit bariyerler sayesinde, özellikle yağışlı havalardan sonra dereler vasıtası ile İzmit Körfezine dökülen yüzeysel katı atıklar Körfeze ulaşmadan toplanıyor. 2014 yılında yaklaşık 8 ton katı atığın, 2015 yılında ise yaklaşık 10 ton katı atığın Körfeze ulaşmadan toplanarak bertaraf edilmesi sağlanmış oldu” diyerek önemli bir çalışmanın detay bilgisini verdi.

 YÜZERGEZER (AMFİBİK) SULAK ALAN TAŞITI

Kocaeli ili sınırları içerisinde bulunan göl, gölet ve derelerin, bakım ve temizlik çalışmalarını gerçekleştirmek üzere Yüzergezer sulak alan taşıtı aldıklarını söyleyen Başkan Karaosmanoğlu, “Deniz ve göl kıyılarında, açık kanalet içlerinde, dalyanlarda, bataklık ve sazlıklarda saz ve ot biçme, toplama, tırmık ve kepçe kullanmak suretiyle tarama faaliyetinde bulunacak çok işlevli, karada ve suda hareket kabiliyetine sahip amfibik sulak alan taşıtı ve yardımcı ekipmanları 2015 yılı içerisinde satın aldık. Söz konusu yüzergezer sulak alan taşıtı İzmit Körfezi’nin çeşitli alanlarında özellikle Körfezin doğu sahilinde, Bayramoğlu Halk Plajında, Fuar Göletinde ve Dere Ağızlarında etkin bir şekilde yosun ve atık toplama çalışmaları gerçekleştiriyor” dedi.

 ACİL MÜDAHALE KONTEYNIRLARI

Acil müdahale gerektirecek deniz kirliliklerine, kirlenme ve bozulmanın önlenmesi, sınırlandırılması, giderilmesi ve çevrenin iyileştirilmesi için etkin bir şekilde müdahale ettiklerini de belirten Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, “Deniz Kirliliği Acil Müdahale Konteynırları” temin ettik. Acil Müdahale Konteynırları bünyesinde; deniz bariyeri, petrol ve yağ emici sosis bariyer ile petrol ve yağ emici ped’ler bulunmaktadır. Bu doğrultuda; acil müdahale gerektiren deniz kirliliklerine etkin bir şekilde müdahale edilmesi sağlıyoruz” diye konuştu.

 İZMİT KÖRFEZİ SU KALİTESİ İZLEME FAALİYETLERİ

İzmit Körfezi’nin deniz suyu kalitesine olan etkilerini izleyebilmek ve buna yönelik güncel veri sağlayabilmek amacı ile 2007 yılı sonlarından bu yana “İzmit Körfezi Su Kalitesinin Ve Karasal Girdilerin İzlenmesi Ve Kirliliğin Önlenmesine Yönelik Önerilerin Geliştirilmesi” projesi TUBİTAK-MAM ile birlikte yürütüldüğünün altını çizen Başkan Karaosmanoğlu, “Projenin 2007-2013 yılları arasındaki ayağı; “Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği” çerçevesinde yürütülmüş olup 2014 yılı ve sonrasında ki ayağında İzmit Körfezi’nin su kalitesini belirleyen fiziksel, kimyasal ve biyolojik parametreler “Yüzeysel Su Kalitesi Yönetimi Yönetmeliği” çerçevesinde gerçekleştirilmeye başlanmıştır. İzlemeler; toplam 6 deniz istasyonunda bir yıl süresince mevsimlik (4 kez) olarak belirli derinliklerde gerçekleştirilmektedir. Söz konusu izlemeler; daha önceleri Başkanlığımıza bağlı kontrol teknesi yardımı ile yapılmakta iken 2014 yılından itibaren Tübitak-Mam’a ait araştırma gemisi ile gerçekleştirilmektedir” açıklamasını yaptı.

 LABORATUVAR VE YÜZEYSEL SULARI İZLEME ÇALIŞMALARI

Çevrenin korunması ve geliştirilmesine yönelik olarak, çevre sorunlarına zamanında müdahale edebilmek ve kirliliğe sebebiyet verenler hakkında gerekli işlemleri gerçekleştirebilmek amacı ile bir ön inceleme laboratuvarlarının olduğu bilgisini veren Başkan Karaosmanoğlu, “Mevcut olup ayrıca portatif ve taşınabilir nitelikte cihazlar ile sahada anlık ölçüm ve analizler yapılabilmekteyiz. Noktasal ve yayılı kirletici kaynakların derelere ve dolayısı ile derelerin de İzmit Körfezi’ne olan çevresel etkilerini belirleyebilmek adına; İzmit Körfezi’ne dökülen derelerden 12 tanesinde yüzeysel su kalitesi izleme çalışmaları da yapıyoruz. Koordinatları belirlenen derelerden aylık olarak numuneler alınarak analizleri gerçekleştirilmekte, ayrıca derelerin debileri ölçülmektedir. Bu çerçevede; yüzeysel suların kalitelerinin belirlenmesi, sınıflandırılması, su kalitesinin ve miktarının izlenmesi, korunması ve iyi su durumuna ulaşılması için alınacak tedbirlerin belirlenmesi sağlanmaktadır” diyerek yüzeysel sulara ne kadar önem verdiklerini belirtti.

 BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİĞİ DESTEKLEMEK

2014 yılının Haziran ayında start verilen “İzmit Körfezi Balıklandırma Projesi” kapsamında ilk olarak İzmit Körfezi’yle ilgili bir fizibilite raporu oluşturulduklarını açıklayan Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, “Bu raporla birlikte İzmit Körfezi'ndeki balık türlerinin zenginleştirilmesi, biyolojik çeşitliliğin devamı ve halkın denizden daha fazla istifade etmesi konusunda yapılacak çalışmalara katkı sağlanması planlandık. Proje kapsamında İzmit Körfezi’yle ilgili bugüne kadar yapılmış olan çalışmaların hepsi bir araya getirildi.  Körfezdeki balık yumurta ve larvaların belirlenmesinin ardından ilk etapta İzmit Körfezi’ne geçmişte de bu sularda yaşayan levrek ve kalkan balıkları bırakılacak. Körfeze bırakılacak balıklara markalama işlemi yapılacak, böylece ileriki tarihlerde bu balıkların izlenmesi de sağlanacak.  İzmit Körfezi’nin sularında halen 70’in üzerince canlı türü yaşıyor” diyerek denize ve çevreye karşı sorumluklarını bir kez daha ifade etti.

Son Güncelleme: 20.12.2015 12:06
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner39

banner37

banner38